ประกันสุขภาพ (n.)

Health Insurance

แปลแบบเข้าใจง่าย

ประกันที่จ่ายให้เมื่อเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ และผู้ซื้อประกันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ตัวอย่างเหตุการณ์

จ๋า เกิดอาการอาหารเป็นพิษฉับพลัน มีไข้ อาเจียน และปวดท้องอย่างหนัก จึงรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรักษา จ๋ามีประกันสุขภาพอยู่แล้ว เมื่อต้องจ่ายเงิน จ๋าจึงแจ้งสิทธิ์ประกัน ทำให้ได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ตามวงเงินประกันที่จ๋ามีอยู่

ภาษากฎหมาย

การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย

คำที่คนมักค้นหา
#ประกันสุขภาพ #สุขภาพ #โรค #บาดเจ็บ #ป่วย #เจ็บป่วย

ประกันสุขภาพที่แนะนำ

เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: D Health Plus (ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

฿23,677

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
3.9 (0)
remove_red_eye17.6K Views
ค่าห้อง
จ่ายตามจริง
ผู้ป่วยใน
1,000,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
0 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
เจนเนอราลี่
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: Gen Health Lump Sum

฿8,060

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
5.0 (0)
remove_red_eye4.4K Views
ค่าห้อง
2,000 บาท/วัน
ผู้ป่วยใน
300,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ, ฟอกไต
จ่ายตามจริง
คุ้มครองเสียชีวิต
300,000 บาท
เจนเนอราลี่
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: Gen Health Lump Sum - OPD

฿8,384

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
5.0 (0)
remove_red_eye1.8K Views
ค่าห้อง
1,000 บาท/วัน
ผู้ป่วยใน
100,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
1,000 บาท/วัน
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ, ฟอกไต
จ่ายตามจริง
คุ้มครองเสียชีวิต
100,000 บาท
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่