ค่าห้อง (n.)

R&B (Room and Board)

แปลแบบเข้าใจง่าย

ค่าห้อง คือ ค่าใช้จ่ายค่าห้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และค่าอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ในแต่ละวันที่รักษาตัว ประกันแต่ละชนิดมักจะกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ชัดเจน เช่น ค่าห้อง 2,000 บาท หรือ 5,000 บาท เป็นต้น

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่เข้ารักษาที่โรงพยาบาล 2 วัน มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าห้องและอาหารอยู่ที่ 5,000 บาท/คืน รวม 10,000 บาท โดยประกันที่เรนนี่ซื้อไว้ คุ้มครองค่าห้องอยู่ที่ 6,000 บาท/คืน จึงทำให้เรนนี่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มในส่วนนี้

ภาษากฎหมาย

ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าห้องที่พักรักษาตัว และค่าอาหารระหว่างพักรักษาตัว

คำที่คนมักค้นหา
#ค่าห้อง #ค่าอาหาร #r&b #room&board

ประกันที่คุ้มครองค่าห้อง

เมืองไทยประกันชีวิต
แพ็คเสริมประกันกลุ่ม
ชื่อแผน: D Health Plus (มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

฿12,697

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
4.6 (0)
remove_red_eye15K Views
ค่าห้อง
จ่ายตามจริง
ผู้ป่วยใน
5,000,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
50,000 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: D Health Plus (ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

฿23,677

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
3.9 (0)
remove_red_eye23.5K Views
ค่าห้อง
จ่ายตามจริง
ผู้ป่วยใน
1,000,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
0 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่