ผู้ป่วยใน (n.)

IPD (In-Patient Department)

แปลแบบเข้าใจง่าย

IPD (In-Patient Department) หรือ การรักษาแบบผู้ป่วยใน คือการเข้ารับการรักษาแบบนอนรพ. โดยจะนับว่า admit เป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ 6 ชม.ขึ้นไป หรือตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ทานส้มตำแล้วท้องเสียอย่างรุนแรง คุณหมอให้แอดมิตนอนรพ. เพื่อให้ยาและน้ำเกลือ วันถัดมาเรนนี่ออกจากรพ. และชำระเงินโดยการเบิกประกันกลุ่มบนค่ารักษาแบบ IPD ที่บริษัทให้ไว้ 300,000/ปี

ภาษากฎหมาย

ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยภายใน (IPD) ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่ายา ค่าแพทย์เยี่ยม ค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานของการประกันภัยสุขภาพ เพราะมักจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและมีมูลค่าสูง

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำที่คนมักค้นหา
#ผู้ป่วยใน #IPD #in #patient #admit #แอดมิด #แอดมิท #รพ #นอน

ประกันที่คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยใน

เมืองไทยประกันชีวิต
แพ็คเสริมประกันกลุ่ม
ชื่อแผน: D Health Plus (มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

฿12,697

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
4.6 (0)
remove_red_eye14.7K Views
ค่าห้อง
จ่ายตามจริง
ผู้ป่วยใน
5,000,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
50,000 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: D Health Plus (ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

฿23,677

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
3.9 (0)
remove_red_eye23K Views
ค่าห้อง
จ่ายตามจริง
ผู้ป่วยใน
1,000,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
0 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่