โรงพยาบาล (n.)

Hospital

แปลแบบเข้าใจง่าย

สถานพยาบาลที่สามารถรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บ และอุบัติเหตุต่างๆได้ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประจำการ และผู้ป่วยสามารถนอนค้างได้ ในกรณีที่เจ็บหนักและต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดจากแพทย์

ตัวอย่างเหตุการณ์

เอมประสบอุบัติเหตุโดนรถเฉี่ยว ทำให้ต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้กับที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่อทำการรักษา โรงพยาบาลนั้นมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำการรักษาได้ทันที และมีพยาบาลที่คอยดูแลขั้นตอนการรักษาต่างๆ ไปจนถึงจ่ายยาตามคำวินิจฉัยของแพทย์ได้

ภาษากฎหมาย

โรงพยาบาลที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม และสูตินรีเวชกรรม และให้มีการประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ เภสัชกรรม กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคเป็นอย่างน้อย โดยอาจจัดให้มีการประกอบวิชาชีพ หรือการประกอบโรคศิลปะอื่นร่วมด้วยก็ได้ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

คำที่คนมักค้นหา
#โรงพยาบาล #Hospital #โรงบาล #รพ

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่