ประกันสุขภาพเหมาจ่าย (n.)

Health insurance flat rate

แปลแบบเข้าใจง่าย

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จะจ่ายตามค่ารักษาจริง โดยมีเพียงขอบเขตของวงเงินค่าห้องในการรักษาพยาบาล และวงเงินรวมในการรักษาพยาบาลแต่ละครั้ง ไม่ได้กำหนดวงเงินการเบิกเป็นรายหมวดเหมือนแบบไม่เหมาจ่าย (แบบไม่เหมาจ่ายเรียกว่าแบบจ่ายตามตาราง หรือ แยกค่าใช้จ่าย โดยแบ่งเป็น 7 หมวด) แต่เบี้ยประกันจะสูงกว่าแบบจ่ายตามตาราง

ตัวอย่างเหตุการณ์

ส้มดีไม่สบาย ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีค่ารักษา ทั้งค่าห้อง ค่าหมอ ค่าพยาบาล ค่ายากลับบ้าน รวม 480,000 บาท
แต่ส้มดีมีประกันสุขภาพเหมาจ่าย ความคุ้มครอง 500,000 บาท ส้มดีจึงไม่ต้องชำระเงินเอง เพราะสามารถเบิกประกันได้ครอบคลุมค่ารักษาทั้งหมด จำนวนเงิน 480,000 บาท และเหลือวงเงินค่ารักษา 20,000 บาทในปีนั้นๆ

ภาษากฎหมาย

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คือ ความคุ้มครองสุขภาพที่ไม่กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลในบางหัวข้อ ซึ่งค่ารักษาพยาบาลต่างๆ จะถูกคิดรวมมาให้อยู่ในวงเงินตามแผนประกันที่เราเลือกทำ ในหนึ่งปีจะรักษากี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงิน และเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด

ข้อมูลจาก เมืองไทยประกันชีวิต

คำที่คนมักค้นหา
#ประกันสุขภาพเหมาจ่าย #Health #flat rate #เหมา


ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: D Health Plus (ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

฿23,677

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
3.9 (0)
remove_red_eye22.8K Views
ค่าห้อง
จ่ายตามจริง
ผู้ป่วยใน
1,000,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
0 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่