เบี้ยประกันสุขภาพ (n.)

Health Insurance Premium

แปลแบบเข้าใจง่าย

ค่าประกันสุขภาพที่จ่ายให้กับบริษัทเป็นรายปี หรือ รายเดือน เพื่อที่คนทำประกันจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษา ตามแผนประกันที่ตกลงไว้

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ ทำประกันสุขภาพ โดยเลือกความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย 500,000 บาท โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 15,000 บาทต่อปี โดยจะจ่ายแบบครั้งเดียวต่อปี หรือ รายเดือนก็สามารถเลือกชำระได้ แล้วแต่บริษัทประกันจะนำเสนอ

ภาษากฎหมาย

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันสุขภาพ เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน เมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้ ในที่นี้คือความเสียหายด้านสุขภาพ

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำที่คนมักค้นหา
#ประกันสุขภาพ #สุขภาพ #ค่าใช้จ่ายสุขภาพ #ค่าประกันสุขภาพ #เบี้ยประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพที่แนะนำ

เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: D Health Plus (ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

฿23,677

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
3.9 (0)
remove_red_eye23K Views
ค่าห้อง
จ่ายตามจริง
ผู้ป่วยใน
1,000,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
0 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่