นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จํากัด (ซึ่งต่อไปนี้จะกล่าวถึงเรียกว่า “เรา”) ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบที่มีต่อการจัดเก็บ การดำเนินการ การป้องกันรักษา และการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ เราให้ความสำคัญกับการเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดเพราะเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการได้รับความมั่นใจในตัวเราจากท่าน นอกจากนี้ การทำให้ท่านเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการของเราในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเช่นกัน

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ให้รายละเอียดถึง

• วิธีการเก็บรวบรวม หรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
• ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บรวบรวม
• เหตุผลในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
• ประเภทของบุคคลภายนอกที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมเหตุผล
• สิทธิของท่านต่อข้อมูลส่วนบุคคล
• วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 

1.วิธีการเก็บรวบรวมหรือการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราจะจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและขอบเขตที่ใช้จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราให้บริการแก่ท่าน เมื่อท่านสมัครเพื่อเข้าใช้บริการหรือเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเมื่อท่านได้รับการบริการ หรือได้ใช้บริการใดจากเรา ข้อมูลดังต่อไปนี้อาจมีการถูกจัดเก็บบันทึกไว้

a)     ข้อมูลที่เราได้รับจากท่านเมื่อท่านลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลในใบสมัครหรือแบบฟอร์มอื่น ๆ เพื่อรับหรือขอใช้บริการผลิตภัณฑ์/บริการของเรา เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล ข้อมูลด้านการเงินและสุขภาพ 
b)    ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่านกับ บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จํากัด และ บริษัทในเครือ หรืออื่น ๆ เช่น ข้อมูลกรมธรรม์ ข้อมูลความคุ้มครองของกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัย และประวัติการชำระเงินซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลการธนาคารหรือการชำระเงินอื่น ๆ รวมทั้งวันที่และเวลาที่ชำระเงิน
c)     ข้อมูลจากการเข้าชมเว็บไซต์ reviewprakan.com หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราเป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา ข้อมูลการใช้โซเชียลมีเดียและการโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ของเรา เช่น รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (browser type and version) ประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท็อป หรือ สมาร์ทโฟน) ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP address ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรือค้นหา
d)    บันทึกการติดต่อของท่านกับเรา ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกข้อความของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจ หรือ บันทึกการสนทนา เมื่อท่านติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของเรา
e)    ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา เมื่อท่านมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือ เพื่อให้เราติดต่อท่านกลับไป
f)     ข้อมูลสำหรับการติดต่อและข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลประชากร (demographic information) ที่เกี่ยวกับท่าน ที่ท่านได้แจ้งต่อเราเมื่อท่านตกลงเข้าร่วม การแข่งขัน การจับฉลากชิงโชค แคมเปญ หรือการสำรวจการวิจัย
g)    ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน เมื่อท่านใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (social media credential) เช่น facebook Twitter และ Line  เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใดๆของ Reviewprakan เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media account ID) สิ่งที่สนใจ (interests) รายการที่ชอบ (likes) และรายชื่อเพื่อนของท่าน ท่านสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
h)    ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราเมื่อสร้างบัญชีออนไลน์ หรือ บัญชีของแอปพลิเคชัน โดยทั่วไปบริการเหล่านี้กำหนดไว้สำหรับเจ้าของที่ลงทะเบียนเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะให้คนอื่น ๆ เช่นสมาชิกในครอบครัว หรือตัวแทนของท่านใช้บัญชีของท่าน ท่านควรให้บุคคลนั้น ๆ ศึกษานโยบายนี้อย่างละเอียด


2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมหรือใช้บริการของเรา เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ข้อมูลและเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีระหว่างเราและท่าน ดังนี้

a)      การให้บริการ การปรับปรุงสินค้าและการบริการของเรา รวมไปถึงการดูแล บำรุงรักษา การจัดการ การดำเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว
b)      การปรับเปลี่ยนการให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน
c)      การให้คำแนะนำและข้อเสนอแก่ท่าน เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของเราที่ท่านอาจสนใจ
d)      การดำเนินการตามคำขอของท่านที่ส่งผ่านแบบฟอร์มของเราทางเว็บไซต์ เช่น การให้ใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอ
e)      การบริหารจัดการบริการของเราสำหรับการดำเนินงานภายใน รวมถึงการวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขปัญหา
f)       การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้า
g)      การตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านเข้าสู่บัญชีบน Reviewprakan.com เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารทั้งหมดของเรากับท่านมีความปลอดภัยและเป็นความลับ
h)      การดำเนินธุรกิจของเรา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนบริการของเรา การดูแนวโน้มการใช้งานด้านบริการของเรา การดูประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา การดำเนินงานและการขยายธุรกิจของเรา
i)       การส่งข้อมูลทางด้านการบริหารให้กับท่าน ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ และการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา
j)       การส่งข้อมูลทางการตลาด (marketing information) ให้กับท่านและแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (promotional offers) ดังที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด”
k)      การขอให้ท่านเข้าร่วมการสำรวจของเรา เพื่อให้เราปรับปรุงและให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น
l)       การปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำกับดูแล
m)     การดำเนินการใดๆที่เราเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม: (a) เพื่อตรวจสอบป้องกันและตรวจจับการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย (b) อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (c) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (d) เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐบาลและรัฐรวมทั้งหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลต่างประเทศที่ท่านอาศัย (e) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (f) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของเราหรือ บริษัท ในเครือของเรา (g) เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของเราและ / หรือ บริษัท ในเครือของเรา ท่าน หรือบุคคลอื่น และ (h) เพื่อให้เราสามารถหาวิธีการเยียวยา หรือ จำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
n)      วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น จะถูกระบุไว้เมื่อเรามีการขอข้อมูลของท่าน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย Reviewprakan.com อาจจะใช้ชื่อและข้อมูลการติดต่อของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ (ทางไปรษณีย์ อีเมล และด้วยวิธีการอื่น) และดำเนินการด้านการตลาดแบบตรง เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นสมาชิกของ Reviewprakan.com ผ่านการแนะนำของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากเรา แต่ท่านไม่สามารถยกเลิกการได้รับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เราให้แก่ท่านต่อไป เช่น ใบแจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกันภัย และใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย

หากท่านประสงค์ที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากเรา

•           โทรติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าของเราที่ 02-111-7800 ; หรือ
•           หากท่านไม่ต้องการรับ “เฉพาะการสื่อสารอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการตลาด” จากเราอีก ท่านสามารถเลือกเลิกรับอีเมลที่เกี่ยวกับการตลาดเหล่านี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูล (unsubscribe) ที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับ เราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


3.การแบ่งปันข้อมูล

3.1 การแบ่งปันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สาม

Reviewprakan.com มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สามที่ให้บริการด้านดังต่อไปนี้ เช่น บริษัทประกันเจ้าของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การดำเนินการด้านบัตรเครดิต
การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการลูกค้า การส่งอีเมล/SMS การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ และการรับประกันภัยต่อ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเราให้บริการ/ส่งมอบการบริการของเราตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วน "การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" ข้างต้นตราบเท่าที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับเท่านั้น เราดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองและบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลจะดำเนินการตามที่เรากำหนด และจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สามนั้นเอง มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการทำสัญญากับบุคคลที่สามตามที่เราเห็นสมควร

3.2 การเปิดเผยอื่นๆ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีจำเป็นอื่น ๆ ซึ่งหมายความรวมถึง

• การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ
• การปฏิบัติตามคำร้องขอจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
• การตอบสนองต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือสาธารณะ
• ในการดำเนินคดี การสืบสวน และเรื่องทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง
• การตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
• การบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

4. การโอน ถ่าย และ/หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ในกรณีที่บริษัทฯมีการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯจะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ในมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะได้รับความคุ้มครองอย่างปลอดภัย

กรณีที่บริษัทฯจะโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ เช่น

·      กรณีที่บริษัทมีจัดเก็บ และ/หรือ โอน ถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการจัดเก็บในต่างประเทศ  
บริษัทฯจะโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศต่อเมื่อปรากฏว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เช่น
  •   การประมวลผลในระบบคลาวด์ (Cloud) โดยองค์กรที่มีมาตรฐานความมั่นคง
  • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ และรูปแบบนั้นมีความปลอดภัยระดับสากล

5. การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เราเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติจากการใช้โปรแกรมคุกกี้ เครื่องบ่งบอกตำแหน่ง (web beacons หรือเรียกว่า clear gifs หรือ pixel tags) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

5.1 คุกกี้
คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูล text files บนคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวม standard internet log information และข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน
คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการมีการส่งไปจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเว็บเบราเซอร์ (ถ้าท่านอนุญาต) ซึ่งช่วยให้ระบบของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการรู้จักเบราว์เซอร์ของท่าน และสามารถจับและจดจำข้อมูลบางอย่าง อย่างไรก็ตามรหัสในไฟล์คุกกี้จะทำให้ไซต์รู้เพียงว่าว่าท่านเป็นผู้ใช้โดยเฉพาะ แต่จะไม่สามารถระบุชื่อหรือที่อยู่หรือข้อมูลอื่นของท่านได้ เว้นแต่ท่านจะได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์หรือตั้งค่ากำหนดในเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราเซอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกให้คอมพิวเตอร์แจ้งเตือนท่านในแต่ละครั้งที่มีการส่งคุกกี้หรือท่านสามารถเลือกตั้งค่าที่จะปิดคุกกี้ทั้งหมดได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aboutcookies.org

บริษัทฯใช้คุกกี้เพื่ออะไรบ้าง

มีคุกกี้อยู่หลายประเภท อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

·         ช่วยให้บริษัทฯ จดจำความต้องการของท่านตามกิจกรรมในเว็บไซต์ก่อนหน้าหรือปัจจุบันซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดหาบริการที่ดีขึ้นและเหมาะสำหรับการเข้าชมของท่านในอนาคต
·         ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณา และวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ได้
·         รวบรวมข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และการโต้ตอบในเว็บไซต์เพื่อมอบประสบการณ์และเครื่องมือในเว็บไซต์ที่ดีขึ้นในอนาคต

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านไม่ให้ยอมรับการใช้คุกกี้ได้ นอกจากนั้นเว็บไซต์ที่ระบุไปในข้างต้นยังบอกถึงวิธีนำคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี การตั้งค่าดังกล่าวอาจทำให้ไม่สามารถใช้บางฟีเจอร์บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯได้

หากท่านเลือกปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา บริษัทฯ จะหยุดการใช้คุกกี้นั้น แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เห็นโฆษณาเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ  แต่หมายความเพียงว่าโฆษณาที่ท่านเห็นอาจจะไม่ตรงกับความสนใจของท่าน

5.2 เว็บบีคอน
เว็บบีคอน (web beacons) หรือรู้จักในชื่อ pixel tags หรือ clear gif หรือ transparent gif เป็นกราฟิกขนาด 1x1 พิกเซลที่มองไม่เห็นซึ่งอาจถูกวางอยู่บนหน้าเว็บไซต์สักหน้าของเรา เว็บบีคอนมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ แต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อติดตามรูปแบบการเข้าชมของผู้เข้าชมขณะที่พวกเขาสำรวจเว็บไซต์ และเพื่อติดตามว่ามีการเปิดอีเมลที่ส่งหรือดูเนื้อหาหรือไม่ โดยทั่วไปเว็บบีคอนจะถูกใช้งานร่วมกับคุกกี้เพื่อติดตามกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมในหน้าเว็บไซต์ของอุปกรณ์นั้นๆ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ เว็บบีคอนจะยังคงตรวจจับการเข้าถึงเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตนได้

5.3 Google Analytics
เราอาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics บนเว็บไซต์ของเรา แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงเว็บไซต์บริษัท และหน้า Facebook ของเรา Google Analytics ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่นคุกกี้เพื่อช่วยวิเคราะห์ประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์ของท่าน (เช่นที่อยู่ IP, URL ที่เข้าชม, วันที่และเวลาที่มีการดูเพจ) จะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ของทาง Google ซึ่ง Google จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต Google สามารถถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลในนามของ Google สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google เกี่ยวกับ Google Analytics โปรดดูที่ http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html ท่านสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics ได้โดยใช้โปรแกรมเสริมของทาง Google ที่นี่

5.4 Hotjar
Hotjar จะช่วยเราวัด วิเคราะห์ และประเมินลักษณะการใช้ไซต์ เช่น การคลิกเมาส์ การเคลื่อนไหวเมาส์ การกดปุ่ม (ไม่รวมข้อมูลที่ระบุตัวตนได้) การเลื่อน และหน้าที่เยี่ยมชมและการดำเนินการบนเว็บไซต์

6. ระยะเวลาสำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาโดยเรา ตราบเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวม
และประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ

7. การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเรา เรามีการรักษามาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เมื่อเราทำสัญญากับบุคคลที่สาม เราจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารับผิดชอบจะได้รับความปลอดภัย

เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์และเครือข่าย

• Secured Socket Layer (SSL) และ Transport Layer Security (TLS): เพื่อไม่ให้มีการตรวจพบข้อมูลใดๆ ในขณะที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตเราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส Secure Socket Layer (SSL) และโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย Transport Layer Security (TLS) บนเว็บไซต์ของเราที่ ณ จุดที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปเข้ารหัส (เช่น ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ) ซึ่งเบราว์เซอร์ (browser) ยอดนิยมส่วนใหญ่ได้แก่ Google Chrome, Firefox, Safari และ Internet Explorer สามารถรองรับเทคโนโลยีนี้ได้

• ไฟร์วอลล์ (Firewall): เพื่ออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เราได้วางชั้นของไฟร์วอลล์ (ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย) ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของเรา

• Google Karbernetes Cluster: มีการติดตั้งเครื่องมือจัดการสแกนไวรัสและมัลแวร์รวมถึงการจัดการการเข้าถึงข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของเราทั้งหมดด้วย

8. สิทธิของผู้ใช้บริการ

- สิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลในบัญชี
ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของท่านเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ได้ โดยเข้าสู่ระบบแล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1.       ไปยังเมนู ‘ตั้งค่าบัญชี’
2.       คลิกที่ปุ่ม ‘แก้ไขข้อมูลส่วนตัว’
3.       แก้ไขข้อมูลที่ท่านต้องการ
4.       กดปุ่ม ‘บันทึก’ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

- การลบบัญชีผู้ใช้
ท่านสามารถลบบัญชีของท่านได้ โดยส่งคำขอของท่านมายังอีเมล info@reviewprakan.com เพื่อให้บริษัทฯ ทำการลบบัญชีของท่านภายใน 7 วันทำการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบัญชีของท่านจะถูกลบไปแล้ว ความคิดเห็นหรือข้อความที่ท่านส่งก่อนจะลบบัญชีออกจะยังปรากฎให้ผู้อื่นเห็นได้เว้นแต่ท่านจะลบเนื้อหาดังกล่าวก่อนที่จะลบบัญชี

- สิทธิ์ในการถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิ์ในการถอนความยินยอมที่เคยให้แก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยส่งคำขอของท่านมายังอีเมล info@reviewprakan.com เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการภายใน 15 วันทำการ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

9. นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์อื่นๆ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ใช้แค่กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น บางส่วนของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เช่นเครือข่ายสังคม ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจไม่ได้ดำเนินการตามถ้อยแถลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ เราไม่มีความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว หรือแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามได้ ท่านควรตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการรวบรวม การใช้ การโอนย้าย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด

10.การเปลี่ยนแปลงของถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศนี้ได้ตลอดเวลา และท่านสามารถดูได้ที่ https://reviewprakan.com/privacy-policy หากเราทำการเปลี่ยนแปลงในถ้อยแถลงนโยบายส่วนบุคคลของเรา เราจะประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเว็บไซต์ของเราหรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ในบัญชีของท่าน เพื่อให้ท่านรับรู้ถึงข้อมูลที่เรา วิธีการเก็บรวบรวม และภายใต้สถานการณ์ใดที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่เราแก้ไขถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยการอ้างจากวันที่แก้ไขล่าสุดได้ระบุที่ด้านล่างของถ้อยแถลงนี้ การเปลี่ยนแปลงในประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีผลผูกพันกับท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเรา หลังจากที่มีการประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้ว เราสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบถ้อยแถลงนโยบายส่วนบุคคลของเราเป็นระยะๆ เพื่อทราบถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา

11.ติดต่อบริษัท
หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการจัดการดูแลข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายัง

• ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-111-7800 แล้วแจ้งติดต่อพนักงานที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ); หรือ ทางไปรษณีย์ที่ บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด 252/280 อาคาร เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารคอนโด The Garage ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ [17 มีนาคม 2566] 
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่