เบี้ยประกัน (n.)

Premium

แปลแบบเข้าใจง่าย

เงินที่ "ผู้เอาประกัน" ต้องจ่ายให้บริษัทประกันในฐานะ "ผู้รับประกัน" เพื่อที่ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองตามแผนประกันที่ตกลงไว้ และเลือกได้ว่าจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี

ตัวอย่างเหตุการณ์

ฟ้าใส ทำประกันสุขภาพ โดยเลือกแผนความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย 500,000 บาท ค่าเบี้ย 15,000 บาท หากฟ้าใสจ่ายค่าเบี้ยครบ 15,000 บาทแล้ว และบริษัทอนุมัติเรียบร้อย ฟ้าใสก็จะใช้สิทธิ์เข้ารักษาพยาบาลได้ตามที่แผนประกันกำหนด

ภาษากฎหมาย

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน เมื่อตนเสียชีวิต หรือได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้

คำที่คนมักค้นหา
#เบี้ยประกัน #Premium #เงิน #พรีเมียม #พรีเมี่ยม #ค่าเบี้ย #ค่าประกันภัย

ประกันที่ใกล้เคียง

เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: D Health Plus (ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

฿23,677

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
3.9 (0)
remove_red_eye23.3K Views
ค่าห้อง
จ่ายตามจริง
ผู้ป่วยใน
1,000,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
0 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่