ทุนประกัน (n.)

Sum Assured

แปลแบบเข้าใจง่าย

ทุนประกัน หรือ ทุนประกันชีวิต คือ จำนวนเงินที่ผู้ทำประกันหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับ เมื่อครบกำหนดปีที่ตกลงไว้หรือผู้เอาประกันเสียชีวิต (ใช้กับประกันชีวิต)

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ซื้อประกันชีวิตให้แม่โดยมีทุนประกัน 2 ล้านบาท แปลว่าหากคุณแม่เรนนี่จากไป เรนนี่จะได้เงินผลประโยชน์ที่ 2 ล้านบาท

ภาษากฎหมาย

วงเงินความคุ้มครองของแบบประกันนั้นๆ โดยเป็นเงินจำนวนที่บริษัทประกันจ่ายให้กับผู้ทำประกันเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้หากผู้ทำประกันเสียชีวิต จำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งมักจะระบุในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์

คำที่คนมักค้นหา
#ทุนประกัน #ทุนประกันชีวิต #sum #assure #เงิน

ประกันที่ใกล้เคียง

เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: D Health Plus (ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

฿23,677

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
3.9 (0)
remove_red_eye17.6K Views
ค่าห้อง
จ่ายตามจริง
ผู้ป่วยใน
1,000,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
0 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
เจนเนอราลี่
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: Gen Health Lump Sum

฿8,060

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
5.0 (0)
remove_red_eye4.4K Views
ค่าห้อง
2,000 บาท/วัน
ผู้ป่วยใน
300,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ, ฟอกไต
จ่ายตามจริง
คุ้มครองเสียชีวิต
300,000 บาท
เจนเนอราลี่
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: Gen Health Lump Sum - OPD

฿8,384

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
5.0 (0)
remove_red_eye1.8K Views
ค่าห้อง
1,000 บาท/วัน
ผู้ป่วยใน
100,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
1,000 บาท/วัน
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ, ฟอกไต
จ่ายตามจริง
คุ้มครองเสียชีวิต
100,000 บาท
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่