กรมธรรม์ (n.)

Policy

แปลแบบเข้าใจง่าย

กรมธรรม์ คือเอกสารหลักฐาน และข้อมูลรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ของแบบประกันที่เราได้ทำไป

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ได้ซื้อแผนประกันชีวิตกับบริษัทประกันแห่งหนึ่งและจ่ายเบี้ยประกันเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นเรนนี่จะได้รับเอกสารเล่มกรรมธรรม์เพื่อเป็นหลักฐาน และบอกรายละเอียดการคุ้มครองทั้งหมด (ระยะเวลาของการได้รับเล่มกรรมธรรม์นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท)

ภาษากฎหมาย

เป็นเอกสารที่ทางบริษัทประกันจะมอบให้แก่เรา เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันว่าเราจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น บริษัทประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายทดแทน ตามเงื่อนไข และตามจำนวนเงินที่ระบุเอาไว้ในใบกรมธรรม์

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำที่คนมักค้นหา
#เล่มกรรมธรรม์ #Policy #หนังสือกรมธรรม์ #เอกสารกรมธรรม์

ประกันที่ใกล้เคียง

เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: D Health Plus (ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

฿23,677

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
3.9 (0)
remove_red_eye17.6K Views
ค่าห้อง
จ่ายตามจริง
ผู้ป่วยใน
1,000,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
0 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
เจนเนอราลี่
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: Gen Health Lump Sum

฿8,060

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
5.0 (0)
remove_red_eye4.4K Views
ค่าห้อง
2,000 บาท/วัน
ผู้ป่วยใน
300,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ, ฟอกไต
จ่ายตามจริง
คุ้มครองเสียชีวิต
300,000 บาท
เจนเนอราลี่
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: Gen Health Lump Sum - OPD

฿8,384

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
5.0 (0)
remove_red_eye1.8K Views
ค่าห้อง
1,000 บาท/วัน
ผู้ป่วยใน
100,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
1,000 บาท/วัน
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ, ฟอกไต
จ่ายตามจริง
คุ้มครองเสียชีวิต
100,000 บาท
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่