สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ประกัน (Free look) (v.)

Free Look Period

แปลแบบเข้าใจง่าย

ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์สำหรับช่องทางตัวแทน และภายใน 30 วันสำหรับช่องทางการซื้อประกันทางโทรศัพท์ (Tele-Sale)

โดยส่งแบบฟอร์มขอยกเลิกและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมส่งคืนกรมธรรม์เล่มจริงไปยังบริษัทฯ นั้นๆ หรือยื่นเรื่องเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทประกัน เมื่อบริษัทประกันรับเรื่องแล้ว กรมธรรม์จะไม่มีผลบังคับใช้ทันทีนับตั้งแต่วันเริ่มต้นประกัน และจะคืนเบี้ยให้เราเป็นขั้นตอนถัดไป ตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทฯ กำหนด

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ซื้อประกันชีวิตผ่านตัวแทน ค่าเบี้ยประกันชีวิต 5,500 บาท ในวันที่ 24 ส.ค. และได้รับกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ในวันที่ 1 ก.ย. ผ่านไป 7 วัน แอมคิดว่าประกันรูปแบบนี้ไม่เหมาะกับแผนจัดการค่าใช้จ่ายของตัวเอง จึงได้ทำการยกเลิกประกันในวันที่ 8 ก.ย. ด้วยการดาวน์โหลดฟอร์มและกรอกข้อมูล แนบหลักฐานแสดงตน พร้อมส่งกรมธรรม์กลับไปยังที่อยู่รับเอกสารของบริษัทประกัน แบบ EMS

ข้อมูลทุกอย่างถึงบริษัทในวันที่ 10 ก.ย. บริษัทรับทราบและยังอยู่ในช่วง Free look ทำให้มีผลยกเลิก และเรนนี่ได้เงินค่าเบี้ยคืน 5,000 บาท เนื่องจากมีการหักค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท

ภาษากฎหมาย

สิทธิ์ในการขอยกเลิกกรมธรรม์ ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท และค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) สำหรับการยกเลิกการทำประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกทำประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทโดยตรง ในกรณีขอยกเลิกภายหลัง 15 วัน ต้องพิจารณาว่ากรมธรรม์ประกันชีวิต มีเงินค่าเวนคืนหรือยัง ถ้ายังไม่มีจะไม่ได้รับเงินคืนเลย แต่ถ้ามีเงินค่าเวนคืนเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืน ซึ่งจะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ส่งไป สำหรับกรมธรรม์ที่เสนอขายผ่านโทรศัพท์ (Tele-Sale) จะมีระยะเวลา 30 วัน หรือมากกว่าตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ คืนเบี้ยทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ เมืองไทยประกันชีวิต

คำที่คนมักค้นหา
#สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ประกัน #Free Look Period #ยกเลิกประกัน #สิทธิ์ในการยกเลิกประกัน #free-look #ฟรีลุค #ฟรีลุก #สิทธิ์ยกเลิก #ยกเลิกกรมธรรม์ #ยกเลิกประกัน #freelook

ประกันที่ใกล้เคียง

เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: D Health Plus (ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

฿23,677

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
3.9 (0)
remove_red_eye17.6K Views
ค่าห้อง
จ่ายตามจริง
ผู้ป่วยใน
1,000,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
0 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
เจนเนอราลี่
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: Gen Health Lump Sum

฿8,060

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
5.0 (0)
remove_red_eye4.4K Views
ค่าห้อง
2,000 บาท/วัน
ผู้ป่วยใน
300,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ, ฟอกไต
จ่ายตามจริง
คุ้มครองเสียชีวิต
300,000 บาท
เจนเนอราลี่
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: Gen Health Lump Sum - OPD

฿8,384

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
5.0 (0)
remove_red_eye1.8K Views
ค่าห้อง
1,000 บาท/วัน
ผู้ป่วยใน
100,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
1,000 บาท/วัน
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ, ฟอกไต
จ่ายตามจริง
คุ้มครองเสียชีวิต
100,000 บาท
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่