แบบประกัน (n.)

Insurance Plan

แปลแบบเข้าใจง่าย

ความหมายจริงๆ คือ การจำแนกรูปแบบของประกันมีทั้งหมด 6 แบบ คือ
1) แบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)
2) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)
3) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment/Saving Insurance)
4) แบบเงินได้ประจํา/แบบบํานาญ (Annuity Insurance)
5) แบบควบการลงทุน (Investment-linked life insurance)
6) แบบเฉพาะผู้สูงอายุ

แต่เวลาใช้จริง มักจะใช้เป็นภาษาพูดที่ไม่ตรงความหมายขนาดนั้น โดยมักใช้เป็นคำเดียวกับ "แผนประกัน" ซึ่งหมายความรวมๆ ถึงการเรียกประเภทประกันโดยรวม เช่น แบบประกันสุขภาพ แบบประกันควบการลงทุน แบบประกันออมทรัพย์ หรือ บางครั้งก็ใช้เรียกชื่อประกันแบบเฉพาะเจาะจง เช่น แบบประกัน D-health เป็นต้น

ตัวอย่างเหตุการณ์

แบบประกันที่เรนนี่โดนลูกเพจถามมากที่สุดก็คือแผนประกันที่คุ้มครองสุขภาพ ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีหลายแผน เช่น D-health แผนทุน 5 ล้านบาท, D-health แผนทุน 1 ล้านบาท เป็นต้น

ภาษากฎหมาย

การประกันชีวิตมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันการประกันชีวิต แบ่งออกเป็น ประกันชีวิตแบบทั่วไป และประกันชีวิตแบบพิเศษ ซึ่งประกันชีวิตแบบทั่วไปมี 4 แบบ ได้แก่

1) แบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)
2) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)
3) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment/Saving Insurance)
4) แบบเงินได้ประจํา/แบบบํานาญ (Annuity Insurance)

ส่วนประกันชีวิตแบบพิเศษมี 2 แบบ ได้แก่

1) แบบควบการลงทุน (Investment-linked life insurance)
2) แบบเฉพาะผู้สูงอายุ

คำที่คนมักค้นหา
#แบบประกัน #แผนประกัน

แบบประกันที่แนะนำ

เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: D Health Plus (ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

฿23,677

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
3.9 (0)
remove_red_eye18.7K Views
ค่าห้อง
จ่ายตามจริง
ผู้ป่วยใน
1,000,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
0 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่