ประกันอุบัติเหตุ (n.)

PA (Personal Accident Insurance)

แปลแบบเข้าใจง่าย

ประกันอุบัติเหตุ คือประกันที่ช่วยคุ้มครองเหตุไม่คาดฝันที่เกิดจากอุบัติเหตุใดๆ เช่น รถชน ตกท่อ ถูกลอบฆ่า ฯลฯ หรือถึงขั้นเสียชีวิต / ทุพพลภาพ ส่วนใหญ่แล้วประกันนี้จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชย หรืออาจจะมีค่าชดเชยรายวันด้วย ซึ่งแล้วแต่แผนประกันที่เราเลือกซื้อ

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่กำลังเดินทางไปทำงาน ขณะเดินอยู่บนฟุตบาท ไม่เห็นว่าช่องระบายน้ำในบริเวณนั้นเกิดความเสียหาย จึงเหยียบ เท้าตกลงไปในช่องระบายน้ำที่มีสนิมเหล็กเกาะอยู่ ทำให้ข้อเท้าแพลงและเป็นแผลถลอก เรนนี่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในส่วนของห้องฉุกเฉิน

เนื่องจากเรนนี่มีประกันอุบัติเหตุ เรนนี่จึงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาข้อเท้าแพลง รวมถึงทำแผล นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลวินิจฉัยให้เรนนี่ต้องกลับมาทำแผลทุกๆ 3 วันอีก 3 ครั้ง บริษัทประกันก็จะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ตามผลวินิจฉัยของแพทย์ผู้รักษา และไม่เกินวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุที่เรนนี่มีอยู่

ภาษากฎหมาย

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

คำที่คนมักค้นหา
#ประกันอุบัติเหตุ #PA #Personal Accident Insurance #อุบัติเหตุ #อบ1 #อบ2 #pa

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่