ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบ อบ.1 (n.)

AI (Accidental Indemnity)

แปลแบบเข้าใจง่าย

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบ อบ.1 คือประเภทของประกันอุบัติเหตุ สามารถเลือกได้ 4 ความคุ้มครอง ดังนี้
  1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา พิการถาวรจนไม่สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตปกติต่อไปได้ (ทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง)
  2. พิการแบบไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆได้ แต่เมื่อรักษาหาย จะสามารถกลับไปทำงานได้ (ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง)
  3. พิการแบบไม่สามารถทำงานเดิมต่อได้ แต่เมื่อรักษาหาย จะสามารถกลับไปทำงานได้ (ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน)
  4. การรักษาพยาบาล จากการเข้ารักษาในโรงพยาบาล รวมถึงรักษาในห้องฉุกเฉิน
ข้อควรระวัง ประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองกรณีเมาสุราหรือยาเสพติด ฆ่าตัวตาย ไปสงคราม ร่วมม็อบจลาจล เล่นกีฬาผาดโผน เป็นต้น

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ขับรถเดินทางไปทำงานบนทางด่วน ในระหว่างเส้นทางมีรถคันหน้าเบรคกระทันหัน ทำให้รถของเรนนี่ชนคันหน้าอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้เรนนี่เกิดอุบัติเหตุกระดูกขาแตกละเอียด ทำให้เรนนี่ไม่สามารถทำงานเดิมได้จนกว่าจะได้รับขาเทียม อุบัติเหตุของเรนนี่นับเป็นทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุที่เรนนี่ซื้อไว้

ภาษากฎหมาย

ความคุ้มครองแบบ อบ.1
  1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  2. การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  3. การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
  4. การรักษาพยาบาล
คำที่คนมักค้นหา
#อบ1 #อบ2 #ประกันอุบัติเหตุ #อุบัติเหตุ

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่