ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบ อบ.2 (n.)

AD&D (Accidental Death and Dismemberment)

แปลแบบเข้าใจง่าย

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบ อบ.2 คือประเภทของประกันอุบัติเหตุ ที่เพิ่มความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุประเภท อบ.1 มีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้
  1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา พิการถาวรจนไม่สามารถทำงานต่อได้หรือใช้ชีวิตปกติต่อไปได้ (ทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง)
  2. พิการแบบไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆได้ แต่เมื่อรักษาหาย จะสามารถกลับไปทำงานได้ (ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง)
  3. พิการแบบไม่สามารถทำงานเดิมต่อได้ แต่เมื่อรักษาหาย จะสามารถกลับไปทำงานได้ (ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน)
  4. การรักษาพยาบาล จากการเข้ารักษาในโรงพยาบาล รวมถึงรักษาในห้องฉุกเฉิน
  5. พิการแบบไม่สามารถทำอาชีพเดิมได้ตลอดไป แต่อาจจะไปทำอาชีพอื่นใดที่ได้รับค่าจ้าง (ทุพพลภาพอย่างถาวรบางส่วน)
ข้อควรระวัง ประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองกรณีเมาสุราหรือยาเสพติด ฆ่าตัวตาย ไปสงคราม ร่วมม็อบจลาจล เล่นกีฬาผาดโผน เป็นต้น

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่เป็นพนักงานออฟฟิศ แต่ประสบอุบัติเหตุกระจกตาฉีดขาดเสียหาย ทำให้ตาบอดทั้ง 2 ข้าง เรนนี่ถือประกันอุบัติเหตุแบบอ.บ.2 ไว้ อาการของเรนนี่เข้าข่ายทุพพลภาพอย่างถาวรบางส่วน เนื่องจากเรนนี่ไม่สามารถกลับไปทำงานอาชีพเดิมได้ เรนนี่ได้รับความคุ้มครองตามประกันที่เรนนี่มี

ภาษากฎหมาย

ความคุ้มครองแบบ อบ.2
  1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  2. การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  3. การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
  4. การรักษาพยาบาล
  5. การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียงและการทุพพลภาพถาวรบางส่วน
คำที่คนมักค้นหา
#อบ1 #อบ2 #ประกันอุบัติเหตุ #อุบัติเหตุ

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่