ผู้ป่วยนอก (n.)

OPD (Out-Patient Department)

แปลแบบเข้าใจง่าย

OPD (Out-Patient Department) หรือ การรักษาแบบผู้ป่วยนอก คือการเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล พบหมอ รับยา กลับบ้าน

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ไม่สบาย มีไข้ จึงไปหาหมอ ตรวจเสร็จก็รับยาแล้วกลับบ้าน และเคลมประกันแบบ OPD โดยตัดจากประกันได้เลย

ภาษากฎหมาย

ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)
ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งจึงไม่สูงมากนัก โดยมากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ได้แก่ ค่าแพทย์และค่ายา ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจรวมอยู่ในแผนประกันภัยเลย หรืออาจเป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำที่คนมักค้นหา
#OPD #ผู้ป่วยนอก #out #patient

ประกันที่คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอก

เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: โครงการเมืองไทยคุ้มครอง OPD

฿2,674

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
5.0 (0)
remove_red_eye2K Views
ค่าห้อง
ไม่คุ้มครอง
ผู้ป่วยใน
ไม่คุ้มครอง
ผู้ป่วยนอก
500 บาท/ครั้ง
คุ้มครองเสียชีวิต
50,000 บาท
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่