โรคแทรกซ้อน (n.)

Incurrent Disease

แปลแบบเข้าใจง่าย

โรคแทรกซ้อน คือ โรคหรือภาวะที่อาจเกิดได้ โดยมีสาเหตุจากโรคหลักที่เป็นอยู่ หรือเกิดมาจากการรักษาโรคหลักที่เป็นอยู่
โดยที่เมื่อเป็นโรคแทรกซ้อนแล้ว โรคหลักที่เป็นอยู่นั้นอาจมีอาการหนักขึ้น มีผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆ หรือมีการกระจายไปทั่วร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน มักพบโรคแทรกซ้อนอย่างปัญหาด้านสายตา ไตวาย โรคหัวใจ แผลเน่า โดยเฉพาะบริเวณเท้า

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเรนนี่ก็ได้ทำการรักษาอาการเบาหวานอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเรนนี่มีแผลใหญ่ตรงฝ่าเท้าข้างขวาและเกิดการติดเชื้อที่แผลขึ้น ทำให้เรนนี่ต้องตัดข้อเท้าข้างขวาทิ้ง ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนเนื่องมาจากโรคเบาหวานที่เรนนี่เป็นอยู่ ทำให้แผลลุกลามจนต้องตัดข้อเท้า

ภาษากฎหมาย

ในการแพทย์ ภาวะแทรกซ้อน หรือ โรคแทรก เป็นการดำเนินหรือผลที่ไม่ดีของโรค เป็นปัญหาทางสุขภาพ หรือของการรักษา คือโรคนั้นเองอาจแย่ลงโดยมีอาการหนักขึ้น มีอาการหลายอย่างเกิดขึ้น มีผลต่อยังอวัยวะอื่นๆ หรือมีการกระจายไปทั่วร่างกาย โรคใหม่อาจปรากฏโดยเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคที่มีก่อนการรักษาทางการแพทย์ เช่น ยา หรือการผ่าตัด ก็อาจมีผลที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจก่อปัญหาใหม่เองด้วย

ข้อมูลจาก Wikipedia

คำที่คนมักค้นหา
#Chronic Complications #ภาวะแทรกซ้อน #ภาวะโรคแทรกซ้อน #โรคแทรก #โรคแทรกซ้อน

ประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ชื่อแผน: D Health Plus (ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

฿23,677

เบี้ยเริ่มต้น/ปี
3.9 (0)
remove_red_eye22.3K Views
ค่าห้อง
จ่ายตามจริง
ผู้ป่วยใน
1,000,000 บาท
ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
0 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่