โรคเรื้อรัง (n.)

Chronic Disease

แปลแบบเข้าใจง่าย

โรคที่หากเป็นแล้วจะไม่หายขาด อาจต้องรักษาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ หรือเป็นการรักษาตลอดชีวิต

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ มีประกันสุขภาพเหมาจ่าย 200,000 บาท/ปี ต่อมาเรนนี่ไปหาหมอ และตรวจเจอว่าเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง เรนนี่จึงเคลมค่ารักษาโรคเบาหวานทุกครั้งที่ไปหาหมอ ตามวงเงินประกันเหมาจ่าย (แต่เรนนี่ จะเบิกเคลมได้ครบทุกครั้งหรือไม่ ต้องดูเงื่อนไขความคุ้มครองของแผนประกันนั้นๆ ประกอบด้วย)

ภาษากฎหมาย

โรคเรื้อรัง เป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งจะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆ ค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีอาการของโรคเกิดขึ้นแล้วมักจะเกิดการเรื้อรังของโรค รักษาไม่หายในครั้งเดียวต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำที่คนมักค้นหา
#โรคที่รักษาไม่หายขาด #โรคที่ต้องรักษาต่อเหนื่อง #อาการที่รักษาไม่หายขาด #อาการเรื้อรัง #เป็นเรื้อรัง

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่