โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (n.)

NCDs (non-communicable diseases)

แปลแบบเข้าใจง่าย

NCDs เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งจะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆ ค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดการเรื้อรังของโรคด้วย เช่น โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่เป็นคนชอบทานอาหารหวานจัด และอาหารที่มีไขมันสูงทุกมื้อ ซึ่งสาเหตุนี้ทำให้คุณหมอตรวจพบว่าเรนนี่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโรค NCDs ที่เกิดจากพฤติกรรมการกินของตนเองไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมใดๆ ทำให้เรนนี่จึงต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ภาษากฎหมาย

กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ หรือจากเชื้อโรค ไม่ติดต่อผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือผ่านตัวนำโรค (พาหะ) โดยสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่างๆแต่เป็นโรคที่เกี่ยวกับนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างไม่ระมัดระวัง เมื่อสะสมนานวันเข้าส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบไม่รู้ตัวได้

คำที่คนมักค้นหา
#โรคที่เกิดจากพฤติกรรม #โรคไม่ติดต่อ #โรคชนิดไม่ติดต่อ #non-communicable diseases #non communicable diseases #NCD

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่