เจอ จ่าย จบ (v.)

-

แปลแบบเข้าใจง่าย

คือ รูปแบบของการจ่ายเคลมของประกัน แบบจ่ายทันทีเมื่อเจอโรค (ตามเงื่อนไข) บริษัทประกันจะจ่ายเงินก้อนให้ทันทีที่ได้รับเอกสารเบิกเคลมครบถ้วน

มีข้อดีคือสามารถนำเงินไปใช้ได้ตามต้องการ เช่น ใช้รักษาแบบแผนโบราณที่ประกันแบบจ่ายตามค่ารักษาไม่ค่อยคุ้มครอง, ไม่รักษาแล้วนำเงินไปใช้ในช่วงชีวิตสุดท้ายเพื่อความสุข เป็นต้น

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่มีอาการไอ เจ็บคอ ตรวจ ATK พบว่าติดโควิด 19 จึงไป รพ. เพื่อตรวจแบบ PCR อีกครั้ง และนำใบผลตรวจ ใบรับรองแพทย์ ไปยื่นต่อบ.ประกัน โดยเรนนี่ได้ทำแผนประกันโควิดแบบ เจอ จ่าย จบไว้ วงเงิน 100,000 บาท เมื่อยื่นเอกสารครบแล้ว เรนนี่จะได้เงินก้อน 100,000 บาทโอนเข้าบัญชี ความคุ้มครองของแผนประกันเจอจ่ายจบสิ้นสุดลง

ภาษากฎหมาย

คือ รูปแบบการจ่ายเคลมของประกัน ซึ่งก็คือเจอแล้วจ่าย ผู้เอาประกันจะได้รับเงินเอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์เมื่อเข้าเงื่อนไขของกรมธรรม์นั้น ๆ

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำที่คนมักค้นหา
#เจอจ่ายจบ #เจอ-จ่าย-จบ #จ่ายเงินก้อน

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่