ประกันมะเร็ง (n.)

Cancer Insurance

แปลแบบเข้าใจง่าย

ประกันจะคุ้มครองเฉพาะโรคมะเร็งเท่านั้น หากตรวจเจอโรคมะเร็งหลังจากที่ทำประกัน ก็สามารถเบิกเคลมได้เลย โดยประกันมะเร็งแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบเจอ จ่าย เงินก้อน และแบบเจอ จ่าย ค่ารักษา

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ซื้อประกันมะเร็งไว้ แบบเจอจ่ายเงินก้อน ต่อมาเรนนี่ตรวจเจอว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งปอดและโรคหัวใจไปพร้อม ๆ กัน เรนนี่จะเบิกเคลมค่ารักษาได้เฉพาะในส่วนของโรคมะเร็งเท่านั้น โดยจะได้รับเป็นเงินก้อนตามวงเงินที่เลือกไว้ ในส่วนของโรคหัวใจจะไม่ได้รับความคุ้มครองนั่นเอง

ภาษากฎหมาย

ประกันมะเร็ง คือประกันที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น การตรวจ การทำเคมีบำบัด การผ่าตัด

ข้อมูลจาก เงินติดล้อ

คำที่คนมักค้นหา
#ประกันโรคมะเร็ง #คุ้มครองโรคมะเร็ง #คุ้มครองมะเร็ง #มะเร็ง

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่