การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (v.)

Targeted Therapy

แปลแบบเข้าใจง่าย

Targeted Therapy เป็นวิธีการรักษามะเร็งแบบใหม่ที่ฆ่าเซลล์มะเร็งแบบเฉพาะจุด จึงกระทบกับเซลล์ดีอื่นๆ ในร่างกายเราน้อยกว่าการบำบัดด้วยคีโมปกติ ทำให้มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์น้อยลง

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบที่มีความคุ้มครองแบบ Targeted Therapy ทำให้เมื่อเป็นมะเร็งจะสามารถเบิกค่ารักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งได้

เทียบกับแมนนี่ที่ซื้อประกันสุขภาพแบบไม่มีความคุ้มครอง Targeted Therapy จะสามารถรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งได้ แต่ไม่สามารถเบิกเคลมค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากประกันได้

ภาษากฎหมาย

“การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า” นั่นคือ การรักษามะเร็งที่กำหนดเป้าหมายการรักษาตรงไปที่เซลล์มะเร็ง เพื่อหยุดหรือชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเท่านั้น โดยส่งผลต่อเซลล์ปกติเพียงเล็กน้อย ทำให้ผู้ป่วยค่อยๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการรักษา

ยามะเร็งแบบมุ่งเป้า จะทำการขัดขวางการทำงานของโมเลกุลสัญญาณมะเร็ง โดยอาจทำการจับโมเลกุลสัญญาณมะเร็งโดยตรงเพื่อให้มันหยุดการทำงาน ไม่สามารถกระตุ้นเซลล์มะเร็งได้ หรือปิดกั้นผิวเซลล์มะเร็งเป้าหมาย ไม่ให้โมเลกุลสัญญาณมะเร็งเข้าไปในเซลล์มะเร็งเพื่อสั่งการตามปกติ ทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตช้าลงหรือหยุดลง

ข้อมูลจาก รพ. พญาไท

คำที่คนมักค้นหา
#การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง #Targeted Therapy #การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า #การรักษาแบบมุ่งเป้า

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่