ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (n.)

SCID (Severe combined immunodeficiency disease)

แปลแบบเข้าใจง่าย

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำผิดปกติ เป็นผลให้เกิดโรคติดเชื้อได้ง่ายและบ่อย รักษาให้หายได้ยาก อาจเป็นตั้งแต่กำเนิดทางพันธุกรรมหรือเกิดจากการติดเชื้ออื่นๆ ภายหลังจนทำให้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ได้ (เช่น AIDs)

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องตั้งแต่เด็กทำให้เรนนี่ต้องระวังตัวสูงจากสังคม เนื่องจากมีระดับภูมิต้านทานที่ต่ำมากๆ ติดเชื้อได้ง่าย เรนนี่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายกระดูกสันหลังทำให้ระดับภูมิคุ้มกันดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตได้ปกติขึ้น แต่ยังคงต้องระวังตัวตลอดเพราะถึงจะรักษาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีภูมิเท่าคนทั่วไป

ภาษากฎหมาย

เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันในร่างกายทุกด้าน ส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดการติดเชื้อในร่างกายอย่างรวดเร็ว และพบว่าโดยส่วนมากจะเกิดกับอวัยวะของร่างกายหลาย ๆ ระบบด้วยเชื้อโรคเกือบทุกชนิด จึงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คำที่คนมักค้นหา
#immune deficiency #immune disease #ภูมิคุ้มกันบกพล่อง #ภูมิคุ้มกันพร่อง #โรคภูมิคุ้มกันพร่อง

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่