การรักษาแบบประคับประคอง (n.)

Palliative Care

แปลแบบเข้าใจง่าย

การรักษาแบบประคับประคอง คือ วิธีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรคและครอบครัว โดยให้การบรรเทาอาการ รวมไปถึงลดความทุกข์ทรมานจากโรคที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การรักษาแบบประคับประคองจะมุ่งเน้นการดูแลที่ครอบคลุมทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วย รวมถึงครอบครัวของคนไข้ด้วย

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย และเรนนี่ไม่ต้องการรับการรักษาจากเคมีบำบัดอีก จึงตัดสินใจรักษาแบบประคับประคอง เพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวให้มากที่สุด ทั้งเรนนี่และครอบครัวรับทราบและรับคำแนะนำจากแพทย์ร่วมกัน

ภาษากฎหมาย

การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เป็นวิธีการดูแลผู้ป่วยที่มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย ด้วยโรคที่รักษาไม่หายและป่วยเป็นระยะสุดท้าย นอกจากนั้นเป้าหมายของการดูแลยังมุ่งหวังให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถมี คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในเวลาที่เหลืออยู่ โดยในระยะแรกที่เริ่มเกิดความรู้ในสาขานี้ การดูแลจะมุ่งไปที่กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นส่วนใหญ่

คำที่คนมักค้นหา
#รักษาแบบประคับประคอง #ผู้ป่วยระยะสุดท้าย #PalliativeCare #Terminallyill #บรรเทาอาการ #มะเร็งระยะสุดท้าย #ระยะสุดท้าย #ระยะที่4 #หยุดการรักษา

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่