กู้กรมธรรม์ (v.)

Policy loan

แปลแบบเข้าใจง่าย

การเอามูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ประกันชีวิตมาค้ำ เพื่อกู้เงินออกมาใช้จ่ายเบี้ยประกัน หรือ เบิกเป็นเงินสดเพื่อไปใช้จ่ายอื่นๆ โดยความคุ้มครองชีวิตจะยังมีอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ตราบที่เรายังจ่ายเบี้ยประกันตามปกติอยู่ และต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในภายหลัง

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่มีเหตุต้องใช้เงินก้อนแต่เงินอยู่ใน LTF, SSF หมดเลย จึงทำการกู้กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้นานแล้ว ได้วงเงิน 300,000 บาท นำมาใช้หนี้ก่อน แล้วทยอยจ่ายคืนบริษัทประกันพร้อมดอกเบี้ยเมื่อพร้อม

ภาษากฎหมาย

สามารถนำกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่มาเป็นหลักประกันในการกู้ยืม หรือเรียกว่า “การกู้เงินตามกรมธรรม์” ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยไม่สูงนัก และผู้กู้ยังคงได้รับความคุ้มครองจากประกันชีวิตเหมือนเดิม

ข้อมูลจาก ddproperty

คำที่คนมักค้นหา
#กู้กรมธรรม์ #กู้ตามสิทธิกรมธรรม์ #Policy loan #กู้ยืม #กู้ #กรมธรรม์

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่