กู้กรมธรรม์อัตโนมัติ (v.)

Automatic Premium Loan

แปลแบบเข้าใจง่าย

เป็นการทำกู้ “อัตโนมัติโดยระบบ” โดยการเอามูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ประกันชีวิตมาค้ำเพื่อกู้เงินออกมาใช้จ่ายเบี้ยประกันหากเรามีเหตุให้ไม่สามารถจ่ายได้ ณ ตอนนั้น (หรือบางคนคือลืมจ่ายก็มี) เพื่อให้ความคุ้มครองของเราต่อเนื่องไม่ขาดหาย

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ลืมจ่ายเบี้ยประกันชีวิตของตนเองติดกัน 2 ปี แต่ยังมีผลคุ้มครองอยู่เพราะระบบทำการกู้อัตโนมัติมาจ่ายแทน เพื่อทำให้ประกันยังไม่ขาด

ภาษากฎหมาย

เงินกู้ตามกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ คือการที่กรมธรรม์ประกันชีวิตให้สิทธิ์ผู้ถือกรมธรรม์ใช้มูลค่าเงินสด (cash value) มาชำระเบี้ยประกันภัยที่ถึงกำหนดแต่ขาดการชำระ เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับติดต่อกัน เงินที่ชำระเบี้ยประกันภัยนั้นถือว่าเป็นเงินกู้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำที่คนมักค้นหา
#กู้กรมธรรม์อัตโนมัติ #Automatic Premium Loan #กู้ #กู้กรมธรรม์

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่