เอชไอวี (n.)

HIV (Human Immunodeficiency Virus)

แปลแบบเข้าใจง่าย

เชื้อเอชไอวี (HIV) คือไวรัสชนิดหนึ่ง เมื่อรับเชื้อเข้าร่างกาย ไวรัสจะทำลายเม็ดเลือดขาวซึ่งทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง และไม่ต้านทานต่อเชื้อโรคใดๆ ปกติแล้วผู้ป่วยด้วยไวรัสเอชไอวี มักเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนจากการที่ร่างกายไม่มีภูมิ หากไม่รักษาก็จะเข้าสู่ระยะสุดท้ายเรียกว่า โรคเอดส์

โดยปกติจะติดจากเลือดหรือสารคัดหลั่ง ไม่สามารถติดเชื้อได้จากการสัมผัสตัว

ตัวอย่างเหตุการณ์

แมนนี่เริ่มมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ เจ็บคอ ต่อมน้ำเหลืองโต ปวดเมื่อยตามร่างกาย มีผื่นและปวดหัว จึงไปพบแพทย์ เมื่อแพทย์ซักประวัติแล้วพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจึงให้ทำการตรวจหาเชื้อ HIV และพบว่าแมนนี่มีเชื้อ HIV อาการที่แมนนี่เป็นเรียกว่า acute retroviral syndrome หรือ ARS เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้อเอชไอวี แต่โชคยังดีที่นี่เป็นแค่ระยะเริ่มแรกของการติดเชื้อ HIV แมนนี่จึงเข้ารับยาเพื่อควบคุมการเติบโตของเชื้อไม่ให้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

ภาษากฎหมาย

HIV (Human Immunodeficiency Virus) เกิดขึ้นเมื่อร่างกายรับเชื้อไวรัสทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำลง เมื่อเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายแล้ว ไวรัสจะเข้าไปอาศัย ยึดจับ และทำลายเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ซึ่งทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และจะค่อยๆ ทำลายเม็ดเลือดขาวไปเรื่อยๆ จนในที่สุดภูมิต้านทานของร่างกายจะลดต่ำลงมากจนทำให้ร่างกายติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติ โดยไวรัสเอชไอวีสามารถติดต่อผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่ง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือการติดจากแม่สู่ลูก เป็นต้น

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คำที่คนมักค้นหา
#เอดส์ #เอด #เอชไอวี #ไวรัชhiv #ไวรัสเอชไอวี #ภูมิคุ้มกัน #ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ #โรคแทรกซ้อน #โรคเอดส์ #โรคเอด #โรคเพศสัมพันธ์ #ติดเชื้อทางเพศ

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่