ทุพพลภาพ (n.)

Disablement

แปลแบบเข้าใจง่าย

การสูญเสียอวัยวะ หรือ สมรรถภาพของอวัยวะ ร่างกาย หรือ จิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ เช่น สูญเสียสายตา, แขน, ขา เป็นต้น

ตัวอย่างเหตุการณ์

แมนนี่ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำ เขาจำเป็นต้องเข้าเฝือกที่แขนขาและพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 3 สัปดาห์ ทำให้เขากลายเป็นผู้ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน แต่โชคดีที่เขาได้ทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมกรณีทุพพลภาพเอาไว้ ซึ่งทำให้เขาได้รับค่าชดเชยและไม่ต้องกังวลเรื่องการรักษาพยาบาล

ภาษากฎหมาย

การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกายหรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่

คำที่คนมักค้นหา
#ทุพพลภาพ #พิการ #ทุคคลภาพ #ทุพคลภาพ #disable #ทุคพลภาพ

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่