ตารางเวนคืนกรมธรรม์ (n.)

Surrender Value Table

แปลแบบเข้าใจง่าย

ตารางเวนคืนกรมธรรม์ หรือ ตารางมูลค่ากรมธรรม์ มีไว้คำนวณเงินคืนเวลายกเลิกประกัน โดยจะอยู่ที่ด้านหลังกรมธรรม์ของทุกเล่ม ให้ดูช่องซ้ายสุดว่าชำระเบี้ยไปกี่ปีแล้ว แล้วช่องทางซ้ายมือบรรทัดเดียวกันจะเป็นมูลค่าเงินคืน
โดยมีการยกเลิก 3 แบบ ดังนี้ ให้ดูเลขจากช่องที่ตรงกับปี และวิธียกเลิกของเรา แล้วนำไปคูณกับทุนประกันที่ทำไว้และหารด้วย 1,000 จะเป็นยอดเงินที่จะได้คืนหลังยกเลิกประกัน

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ ทำประกันชีวิตทุนประกัน 300,000 บาทไว้ โดยจ่ายเบี้ยมา 4 ปีแล้ว แต่มีเหตุให้ไม่สามารถชำระเบี้ยต่อได้ และต้องการใช้เงิน จึงลองเช็คว่าถ้ายกเลิกประกันแบบเวนคืนจะได้เงินคืนกี่บาท ได้เลขจากตารางเวนคืนกรมธรรม์ท้ายเล่มกรมธรรม์ที่ 154 จึงคำนวน (154 x 300,000)/1000 = 46,200 บาท

ตารางเวนคืนกรมธรรม์

ภาษากฎหมาย

เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ยประกันภัยเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปตั้งแต่ 2 หรือ 3 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้นจะเกิดมูลค่าขึ้นมูลค่านี้เรียกว่า มูลค่าเงินสด ซึ่งถ้าผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาก่อนสัญญาถึงกำหนด ผู้รับประกันภัยจะจ่ายมูลค่าเงินสดคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เงินที่จ่ายคืนนี้เรียกว่า มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต (cash surrender value หรือ surrender value) โดยสามารถคำนวนจำนวนเงินที่จะได้คืนคร่าวๆ ได้จากตารางเวนคืนกรมธรรม์ด้านท้ายเล่มกรมธรรม์

คำที่คนมักค้นหา
#ยกเลิกประกัน #เวนคืนกรมธรรม์ #ตารางเวนคืนกรมธรรม์ #ตารางเวรคืนกรมธรรม์ #ตารางมูลค่ากรมธรรม์

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่