รายละเอียดประกัน

โพสต์วันที่ 10/02/2021
ประกันอีกตัวจากเอ็ทน่าที่น่าสนใจก็คือ ประกันสุขภาพ Platinum นี่แหละ เป็นประกันสุขภาพแบบไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองไปที่การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดถึง 30 ล้านบาทต่อครั้งต่อโรค พี่เรนนี่ชอบตรงที่เราสามารถทำได้ตั้งแต่เป็นทารกอายุ 15 วันไปจนถึง 65 ปีกันเลยทีเดียว แถมถ้าทำประกันตัวนี้ก่อนอายุ 60 ปี ก็จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพอีกด้วย โดยหากต้องเข้าโรงพยาบาลก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง และถ้าอยากจะให้ประกันตัวนี้คุ้มครองในเคสผู้ป่วยนอกด้วย ก็สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้เช่นกันจ้า


จุดเด่น

 • เน้นคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 30 ล้านบาทต่อครั้งต่อโรค
 • จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงเฉพาะในหมวดค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ไม่เกินวงเงิน
 • คุ้มครองอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงสุด 100,000 บาทในทุกแผน
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพประจำปี โดยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
 • บริการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน สูงสุด USD 1,000,000
 • เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้

ความจริงที่ต้องรู้ไว้

 • การต่ออายุจะต่อได้ตลอดชีพ ยกเว้นว่าเริ่มสมัคร Opal หลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะสามารถต่ออายุได้ถึงแค่ 70 ปีเท่านั้น
 • การเคลมการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายบนความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเท่านั้น (OPD) ยกเว้น กรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของเอ็ทน่าล่วงหน้าจะจ่ายบนความคุ้มครองผู้ป่วยในในหมวดของค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
 • สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ จะคุ้มครองไม่เกินวงเงิน 30,000,000 บาท/การรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
 • คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาจะคุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น
 • จะความคุ้มครองการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วัน และสำหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

รีวิวจากสมาชิก (0)

คุณชอบประกันนี้ไหม ?