เอดส์ (n.)

AIDS

แปลแบบเข้าใจง่าย

โรคเอดส์เป็นโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัส HIV ที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง และเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา

ตัวอย่างเหตุการณ์

พงษ์ เริ่มมีอาการเป็นไข้ อ่อนเพลีย ร่างกายผอมลงอย่างเห็นได้ชัด พงษ์จึงเริ่มตรวจหาสาเหตุและพบว่าติดเชื้อไวรัส HIV ซึ่งอาการของพงษ์เป็นระยะที่เรียกว่า ภูมิคุ้มกันของร่างกายน้อยลงอย่างมาก แพทย์จึงวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์ และต้องรักษาตามอาการต่อไป

ภาษากฎหมาย

AIDS ย่อมาจาก Acquired Immunodeficiency Syndrome (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง) โรคเอดส์จะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกเชื้อเอชไอวีบั่นทอนให้อ่อนแอลง จนถึงขั้นที่ร่างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคต่างๆได้อีก จนเริ่มติดเชื้อ หรือเกิดเป็นโรคต่างๆ

คำที่คนมักค้นหา
#เอดส์ #เอด #เอชไอวี #ไวรัชhiv #ไวรัสเอชไอวี #ภูมิคุ้มกัน #ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ #โรคแทรกซ้อน #โรคเอดส์ #โรคเอด #โรคเพศสัมพันธ์ #ติดเชื้อทางเพศ

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่